Tervetuloa

International Ministry of God's Kingdom

Tietoja meistä

Toimintamme

"Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa."

1. Kor. 4:20


"Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa." Matt. 10:8


IMGK on kristillinen yhdistys, jonka näkynä on auttaa ihmisiä elämään Jumalan valtakuntaa todeksi heidän jokapäiväisessä elämässään. 


IMGK auttaa ja palvelee seurakunnissa ja yhteiskristillisissä tapahtumissa. 


IMGK:n toiminta perustuu Raamatun sanaan sekä uskoon Jumalaan, Jeesukseen Kristukseen sekä Pyhään Henkeen.  


Mitä teemme?

Pidämme kotikoukouksia, opetuslapseutamme ja ohjaamme ihmisiä seurakuntayhteyteen.


Teemme sielunhoitoa ja vapautuspalvelua. Mikäli haluat varata ajan, ota yhteyttä Sariin, yhteystiedot alla.


Olemme mukana Yksi Sydän - seurakunnat yhdessä tapahtumissa.


Palvelemme Missiomaailma ry:ssä.




Toiminnanjohtajat

Sari Kuokka


"Sydämelläni on erityisesti ihmisten kohtaaminen julistaen evankeliumia ja auttaminen, parantaminen ja vapauttaminen Jumalan voimallisen rukouksen sekä esirukouksen avulla."


Ari Kuokka


"Sydämelläni on olla Jumalan käytössä seurakuntien yhteyden rakentamisessa avustaen, palvellen ja kehittäen."


Kiitos kaikille, jotka auttavat ja tukevat palvelutyötämme!

Events / Tapahtumat

Missiomaailman tapahtumat osoitteesta; www.missiomaailma.fi

No upcoming events.

Contact us / Ota yhteyttä

Send message to us! / Lähetä meille viesti!

International Ministry of God's Kingdom ry

Contact info / Yhteystiedot 

Ari Kuokka, +358 (0) 50 460 1000

Sari Kuokka, +358 (0) 50 555 8004


Bank Account / Pankkiyhteystiedot

International Ministry of God's Kingdom ry

Nordea, FI83 1544 3000 0578 80


Reference numbers / Viitteet

171201 - Jäsenmaksut / Member

171214 - Kannatusjäsen - Tuki / Partner - Support

171227 - Muut maksut / Other payments